Petra, de hoofdstad van de Nabateeërs • Jordanië

Ontdek Petra, de legendarische stad verloren in de woestijn, trots van de Nabateeërs. In minder dan 15 minuten nodigt onze video je uit om in een temporele en architecturale reis te duiken. Je zult de vindingrijkheid bewonderen van de Nabateeërs, meester-beeldhouwers, die een holbewonershoofdstad uit de rots hebben gemaakt. U zult gefascineerd zijn door de Schatkist, Al-Khazneh, een meesterwerk gebeeldhouwd in zandsteen, waar legendes en historische realiteiten samenkomen. Deze video zal je gids zijn in dit labyrint van schoonheid, mysterie en geschiedenis, waar elke steen een deel vertelt van de grootsheid van de Nabateese beschaving.

Deze film is gemaakt van foto's en video's van de reis Jordanië (NL)

vimeo chapterDeze pictogram geeft de lijst met hoofdstukken van deze film over Jordanië weer. Klikken op een punt brengt je direct naar een hoofdstuk.

Als u de onderstaande tekst leest, krijgt u een beter inzicht in de historische context van de sites die in deze video worden getoond.
Hoofdstukken:

00:43 • de toegangscanyon naar Petra

02:48 • irrigatiesysteem gegraven in de rots

03:55 • de Schat (Al Khazneh)

07:29 • Kerk uit de 5e eeuw

12:52 • het klooster

 

Petra

Archeologische vondsten getuigen van het feit dat de regio van Petra al minstens 7000 jaar vóór Jezus Christus bewoond was.

de Nabateeërs

De Nabateeërs zouden zich daar rond de 4e eeuw voor Christus hebben gevestigd. De Nabateeërs waren een van de vele nomadische stammen die door de Arabische woestijn zwierven op zoek naar voedsel voor hun kudden. Volgens een van de hypothesen met betrekking tot hun oorsprong, is het mogelijk dat de Nabateeërs oorspronkelijk uit Jemen kwamen, maar hun cultuur, religie en schrijven waren heel anders dan die van de Arabieren. Het is een punt dat het mysterie rond hun oorsprong blijft voeden.

Toch bouwden de Nabateeërs rond de 2e eeuw voor Christus hun hoofdstad in Petra (dat toen Raqmu heette) door hun tempels en paleizen in de rots te graven. Petra is een van de belangrijkste grotten ter wereld.

De Nabateeërs waren bekwame handelaren geworden en de handel in wierook was een van hun belangrijkste bezigheden, zeer lucratieve bezigheden.

Hun eeuwenoude ervaring met het leven in de woestijn gaf hen al snel een enorm voordeel ten opzichte van de omringende bevolking, vaak vijandig. Hun wetenschap van waterbeheer was voor hen overheersend voor hun overleving.

Ze waren ook bekwame beeldhouwers. Dat was handig voor hen om hun stad in de rots te kerven.

 

De schat 

 

Het meest emblematische monument van de stad Petra is zeker "de schat", Al-Khazneh, waarschijnlijk het mausoleum van koning Aretas IV, een tijdgenoot van Jezus Christus. De Schatkamer van Petra staat bekend om zijn gevel versierd met gedetailleerd houtsnijwerk, waaronder afbeeldingen van goden en mythologische figuren. De gevel is ongeveer 30 meter breed en 43 meter hoog en is versierd met fijn bewerkte kolommen, frontons en friezen. 
Naast zijn architectonische schoonheid, is de Schatkamer van Petra ook beroemd om de legendes eromheen, waaronder een verhaal dat er een verborgen schat in de structuur ligt. Deze legende heeft in de loop der jaren aanleiding gegeven tot talloze zoektochten en opgravingen, maar er is nooit een belangrijke schat in het gebouw ontdekt.
Het was ook de tijd van het hoogtepunt van de Nabatese beschaving. Petra had toen ruim 20.000 inwoners.

Daling van de Nabateeërs

De grote macht van die tijd was Rome. Het koninkrijk van de Nabateeërs was sinds de 1e eeuw voor Christus schatplichtig aan Rome, maar verloor zijn onafhankelijkheid pas in het jaar 106 na Christus.

De Romeinen ontwikkelden zeeroutes voor handel met Arabië, en geleidelijk verloor Petra aan belang. Een ander belangrijk element in het verval van het koninkrijk was de aardbeving die een deel van de stad in 363 verwoestte.

Tijdens het Byzantijnse tijdperk werden in Petra verschillende kerken gebouwd, maar dit belette niet dat de stad verder achteruitging.

De genadeslag werd gegeven door de mosliminvasies en het begin van het islamitische tijdperk betekende het einde van het koninkrijk van de Nabateeërs. Slechts een paar nomaden bleven er wonen en de stad raakte tot in de 19e eeuw in de vergetelheid. Het was in 1812 dat de Zwitserse ontdekkingsreiziger Johann Ludwig Burckhardt dit wonder herontdekte.

 

over de plaats, Petra:

De naam Petra komt uit het Grieks en betekent "rots". Maar de bewoners van die tijd hadden het een meer poëtische naam gegeven. Ze noemden hun stad "de bonte", Raqmu of Reqem.

De oorsprong van de stad gaat terug tot de 8e eeuw voor Christus, toen het werd gecreëerd door de Edomieten die rond de 5e eeuw voor Christus achteruitgingen.

De Nabateeërs vervingen hen en verdienden een fortuin dankzij de geografische ligging van Petra op de karavaanroute met wierook en specerijen van Arabië naar Egypte en de Middellandse Zee. De wijziging van de karavaanroute en talrijke aardbevingen maakten een einde aan deze beschaving. De stad Petra heeft maar liefst 25.000 inwoners geteld.

De site raakte toen volledig in de vergetelheid tot op een mooie dag in 1812 toen een Zwitserse ontdekkingsreiziger, Jean Louis Burckhardt, het herontdekte.

 

Gesproken commentaar in de film: 

Dit is zeker een van de minder glorieuze aspecten van Petra. De mishandeling van de paarden die toeristen naar de site brengen, wordt alleen geëvenaard door die van de ezels die de trap oplopen naar het klooster in het midden van de site ...

Maar zolang we deze reizen te voet maken, is de site van Petra fantastisch.

Petra is zeker de beroemdste site in Jordanië.

Zijn oorsprong blijft mysterieus, maar het was aan het begin van onze jaartelling de hoofdstad van de Nabateeërs.

Petra, gelegen in de woestijn, was een commercieel centrum aan de karavaanroute. Het is deze geografische locatie die lange tijd het fortuin maakte van de kooplieden die in de plaats woonden.

Omdat de stad in een woestijn ligt, was waterbeheer een groot probleem.

En de vindingrijkheid van de Nabateese architecten was werkelijk opmerkelijk en kon huidige managers inspireren. Ze slaagden erin het tekort weg te werken en tegelijkertijd de verspilling van dit kostbare goed, water, te vermijden.

Hoe is het weer in Petra?

 

Muziek:

 - YouTube video library - A Fallen Cowboy

 - YouTube video library - Beth

 - YouTube video library - Carol of the Bells

 - YouTube video library - Cortosis - Scoring Action, (© Cortosis - Scoring Action by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 license. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100815

Artist: http://incompetech.com/)

 - YouTube video library - Mighty and Meek, (© Mighty and Meek by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 license. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100500

Artist: http://incompetech.com/ )

Let op: Ondanks de toepasselijkheid, voorkomen auteursrechten het gebruik van jordaanse traditionele muziek in "Petra, de hoofdstad van de Nabateeërs • Jordanië ", vandaar het gebruik van rechtenvrije muziek. Ondanks onze zorgvuldige selectie, kunnen sommigen deze beslissing betreuren, die noodzakelijk is om mogelijke rechtszaken te vermijden. Hoewel moeilijk, is deze beslissing de enige haalbare oplossing.

de schat, Petra • Jordanië
ingang van de site, zicht op de Schat, Petra • Jordanië

ingang van de site, zicht op de Schat

Schat fronton, Petra • Jordanië

Schat fronton

het klooster, Petra • Jordanië

het klooster

het graf van Unayshu, Petra • Jordanië

het graf van Unayshu

Petra, Jordanië

© 2020 - 2024 • Jean-Marie Putz, PutzProductions