Service voorwaarden

Travel-video Servicevoorwaarden

  1. Voorwaarden


Door de website op https://www.travel-video.info te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

  1. Gebruik licentie


Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Trave Video te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
de materialen wijzigen of kopiëren;
de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
proberen om software op de website van Trave Videovideo's te decompileren of reverse-engineeren;
verwijder eventuele copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
breng de materialen over naar een andere persoon of "spiegel" de materialen op een andere server.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment worden beëindigd door Trave Videovideo. Na beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

  1. Disclaimer


Het materiaal op de website van Trave Videovideo's wordt geleverd op een 'as is'-basis. Trave Videovideo geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
Verder geeft Trave Videovideo geen garantie of doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op enige sites die aan deze site zijn gekoppeld.

  1. Beperkingen


In geen geval zijn Trave Videovideo of zijn leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om het materiaal op de website van Trave Videovideo's te gebruiken, zelfs als Trave Videovideo of een geautoriseerde vertegenwoordiger voor Trave Videovideo mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

  1. Nauwkeurigheid van materialen


Het materiaal op de website van Trave Videovideo's kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Trave Videovideo garandeert niet dat het materiaal op haar website accuraat, volledig of actueel is. Trave Videovideo kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Trave Videovideo verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

  1. Links


travel video heeft niet alle sites die zijn gelinkt aan zijn website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door een Trave Videovideo van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

  1. Wijzigingen


travel video kan deze servicevoorwaarden voor zijn website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

  1. Toepasselijk recht


Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Gebruiksvoorwaarden opgesteld met GetTerms.

https://getterms.io/